Otoplasti aslında kelime anlamı itibariyle kulak estetiği demektir. Kulak kepçesi yani aurikulanın yeniden şekillendirilip daha doğal ve estetik hale getirilmesi işlemidir. Otoplasti ameliyatlarında birçok teknik mevcuttur.

Kimlere Yapılır?

Otoplasti kulak şeklinden memnun olmayan herkese yapılabilir. Hastaları rahatsız eden kulak büyüklüğü ve şeklinin kepçe olması (antiheliks yokluğu ya da zayıflığı ve kavum konka hipertrofisi) gibi patolojiler çeşitli otoplasti teknikleriyle düzeltilebilir. Özellikle okul öncesi çocuklarda ortalama 5 yaş en ideal zamandır. Okulda kepçe kulağın dalga konusu olması çocuk psikolojisini oldukça olumsuz etkilemekte ve özgüven kaybına neden olmaktadır.

Ameliyat Tekniği

Otoplasti ameliyatı çocuklarda genel anestezi altında, erişkinlerde ise lokal anestezi altında yapılır. Ortalama ameliyat süresi 1-2 saat arasında değişir. Kulak arkasından yapılan bir insizyonla (kesiyle) kulağa verilmek istenilen şekil bazı sütür teknikleri ile yapılır. Vakanın durumuna göre gerekirse kıkırdak eksizyonu yapılır ve doğal estetik bir kulak elde edilmeye çalışılır.

Ameliyat sonrası kulak arkasındaki kesi sütür ile kapatılır. Kulak arkasında olduğu için hiç göze çarpmayan rahatsız etmeyen belli belirsiz bir iz olabilir.

Ameliyat sonrası 2 gün pansuman ve sargı yapılır. 3. günden itibaren kafa bandajına geçilir. Bandaj ilk 1 ay geceleri sürekli olmak üzere takılır, gündüz ise günlük 2-3 saat ara verilerek takılabilir.

Kepçe Kulak (Otoplasti) Ameliyat Sonrası Öneriler

 • Ameliyattan sonraki 5.günden itibaren rahatlıkla banyo yapılabilir. Ancak, kulak arkası iyice kurulanmalı kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır.
 • Ameliyat sonrası verilen kulak bandajı ilk 1 ay boyunca geceleri (yatarken kulak katlanmasın diye) mutlaka takılmalıdır. İlk 2 hafta gündüz 2-3 saat sonraki 2 hafta ise gündüz 4-5 saat kulak bandajı çıkarılabilir.
 • Ameliyat olan kişi son derece dikkatli olmalı. Başını sağa sola çevirirken kulağını travmadan korumalı ve kulağın üzerine yatmamalıdır.
 • Ameliyatta kulak arkasına atılan dikişler eriyebilir nitelikte olup dikiş alınmasına gerek yoktur.
 • Ameliyattan sonra ilk birkaç gün kulakta hafif bir sızlama olabilir. Her zaman kullanılan bir ağrı kesici alınabilir.
 • Ameliyattan sonra 3–7 gün arasında kulakta şişme olabilir ve kulak kıvrımları biraz silikleşmiş gibi görülebilir. Kulak arkasında hafif sızıntı tarzında kanamalar olabilir. Bu beklenilen ve son derece tabii olan durumdur.
 • Kulakların nihai sonucu alması 1 yılı bulabilmektedir.
 • Ameliyattan sonra birkaç hafta boyunca kulağı zorlayacak hareketlerin yapılmamasına özen gösterilmelidir.
 • Kafadan geçirilen ve kulağa temas etme ihtimali olan dar giysiler giyilmemelidir.
 • Hekim tarafından verilen talimatlar harfiyen yerine getirilmelidir.
 • Ayrıca bir ay boyunca maske, gözlük, küpe vs. kullanılmamalıdır.